Údržba zeleně

  • Údržba rostlin, trávníků, živých plotů
  • Provedení odborných řezů trvalek, růží a ostatních keřů 
  • Údržba ovocných sadů 
  • Řez ovocných dřevin a vinné révy 
  • Postřiky proti plevelům, škůdcům a chorobám rostlin 
zalévání.jpg