Arboristika

  • Řez ovocných dřevin a vinné révy

  • Kácení dřevin + rizikové kácení

  • Odstranění pařezů

  • Odvoz a lividace dřevní hmoty

  • Výřezy a likvidace náletových dřevin

  • Ošetření vzrostlých stromů stromolezeckou technikou (řezy, zastřešení dutin, bezpečnostní vazby)