Enviromentální hřiště

hrabuvka7.JPG

Dětské hřiště Hrabůvka

Založení nového dětského hřiště v obci Hrabůvka.

Instalace dětských prvků z akátového dřeva, mobiliáře, výsadba stromů a keřů.

Mohelnice9.JPG

MŠ Mohelnice

Revitalizace školní zahrady v Mohelnici.

Instalace dětských prvků z akátového dřeva, hmatového chodníku, mobiliáře a domků pro malé živočichy (broukoviště, plazníky, ježkoviště). Založení trávníku a bylinkového záhonu. Dosadba stromů a keřů.

tuřany5.JPG

Psí výběh Brno - Tuřany

Založení psího výběhu v Brně - Tuřanech.

Modelace terénu, instalace akátových herních prvků pro psy a mobiliáře. Realizace cestní sítě, oplocení a výsadba stromů.

peroutkova2.jpg

MŠ Peroutkova Praha

Revitalizace dětského hřiště u MŠ Peroutkova v Praze.

Založení trávníku, dosadba stromů a keřů. Instalace herních prvků z akátového dřeva, mobiliáře a automatického závlahového systému.