Stavební úpravy

  • Zakládání enviromentálních dětských hřišť
  • Zakládání workoutových hřišť
  • Modelace terénu
  • Realizace cestních sítí
  • Práce s kamenem
  • Opěrné zídky
  • Zpevněné plochy
  • Dřevěné prvky z akátového dřeva
  • Mobiliáře
  • Automatické závlahové systémy 
tuřany