Parky

židlochovice11.JPG

Předzámecký park Židlochovice

Založení parku před areálem zámku v Židlochovicích.

Výsadba vzrostlých alejových dřevin v mlatové ploše, výsadba trvalkových záhonů, založení květnaté louky a parkového trávníku.

plaveč8.JPG

Domov pro seniory Plaveč

Oprava parku v areálu zámku (domova pro seniory) v Plavči, nemovité kutlurní památky.

Výsadba okrasných stromů, keřů, trvalkových záhonů. Realizace mlatových ploch, cestních sítí, odpočinkových ploch, založení parteru. Instalace mobiliáře, arboristické práce.

Tasovice19.JPG

Farská zahrada Tasovice

Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích.

Výsadba okrasných stromů a keřů, revitalizace vodních ploch. Realizace cestní sítě, instalace herních prvků a mobilře, arboristické práce.

broumov10.JPG

Schrollův park Broumov

Revitaliazce městského parku v Broumově. Výsadba vzrostlých okrasných stromů, keřů, trvalek. Instalace mobiliáře, arboristické práce.

bieblova5.jpg

Park Brno - Bieblova

Výsadba stromů, keřů, trvalek a travin. Položení travníkových koberců.