Intravilány a extravilány

Bystrc12.JPG

Brno - Bystrc

Zpevnění svahu technikou hydroosevu s použitím travobylinné a letničkové směsi. Výsadba keřů a půdopokryvných růží. 

broumov8.JPG

Bromouv a okolí

Výsadba vzrostlých alejových stromů, keřů, protierozní opatření a instalace mobiliáře v různých lokalitách města Broumov a přilehlého okolí. 

újezd3.JPG

Újezd u Brna

Založení trvalkových záhonů podél hlavní komunikace vedoucí skrz obec Újez u Brna. 

Starovičky1.JPG

Starovičky

Výsadba vzrostlých stromů a keřů. Arboristické práce, zakládání parkovacích stání ze štěrkových trávníků.

ponětovice3.jpg

Ponětovice

Dodávka původních odrůd ovocných dřevin z našeho zahradnictví + dohled nad výsadbou místními občany. Projekt v rámci národního dotačního titulu.   

sokolnice3.JPG

Sokolnice

Průběžná revitalizace obecní zeleně. Výsadba větrolamu, založení trvalkových záhonů a záhonů z růží, sadové úpravy v areálu hřbitova, dosadba vzrostlých stromů.